Zakres tematyczny

Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków Ilość godzin
W Ć Lab. komp.
1 Podstawy budownictwa 6 - -
2 Podstawy prawne budownictwa energooszczędnego 7 - -
3 Ochrona cieplna budynków 66 24 6
4 Ogrzewanie, wentylacja i zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową 39 3 -
5 Oświetlenie 8 3 -
6 Akustyka i Ochrona przeciwpożarowa 10 - -
7 Audyt energetyczny 15 - 9
8 Świadectwa energetyczne 10 7 8
9 Projektowanie budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej 27 4 -
10 Seminarium - 21 -
188 62 23

Każdą edycję kończy egzamin-obrona pracy dyplomowej a pozytywny wynik upoważnia do wydania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych. Dyplom kwalifikuje do uzyskania wpisu na liście Ministra Infrastruktury i wykonywania zawodu audytora energetycznego w zakresie sporządzania audytów energetycznych, m.in. dla potrzeb ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Program do pobranie w formacje PDF:
Ramowy program studiów podyplomowych


MENU

NOWOŚCI