Koszt studiów

Koszt studiów podyplomowych zostanie sfinansowany w następujący sposób:
- 80% kosztów uczestnictwa zostanie pokryte w wyniku dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
- 20% kosztów studiów poniesie Uczestnik (tzw. wkład własny Uczestnika)
Przewidziany koszt studiów: 1 953,26 PLN. Kwota może ulec zmianie.

Zapewniamy:


MENU

NOWOŚCI