Koordynator i Kierownik Merytoryczny

Koordynator i Kierownik Merytoryczny

Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
Numer faksu
Adres

Życiorys
dr hab inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
664 783 201
inzynier6@yahoo.com

(68)328 47 23
ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra; Budynek A-8, pokój 104 i 402
Życiorys

MENU